Нууц үг нь 8-с дээш урттай ЗАЙ агуулаагүй байх ба дор хаяж нэг ЖИЖИГ үсэг, нэг ТОМ үсэг, нэг ТОО, нэг ТЭМДЭГТ агуулсан байна.(тэмдэгт: !@#$%^&* г.м)
* Нүднүүдийг заавал бөглөнө.

АНХААР!

8-с дээш урттай ЗАЙ агуулаагүй байх ба дор хаяж нэг ЖИЖИГ үсэг, нэг ТОМ үсэг, нэг ТОО, нэг ТЭМДЭГТ агуулсан байна. (тэмдэгт: !@#$%^&* г.м).